Úvod


Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1J 1,3-4)


Srdečně vás vítám na stránkách církve Maranatha. Jsme skupina věřících, kteří jsou vděční za Boží dary, a chceme proto sloužit české společnosti tím, co nám Bůh dal. Doufám, že se potkáme na některém z našich setkání, například každou neděli od 10:00. Cílem těchto setkání je společně uctívat Boha a zároveň načerpat povzbuzení do štědrého životního stylu na každý den.

Během nedělních bohoslužeb bývá zajištěn speciální program pro děti. Po skončení setkání máme příjemný čas u kávy a občerstvení.

Rádi mezi sebou vítáme i nekřesťany. Ať už tedy věříte (či nevěříte) čemukoliv, přijďte a přesvědčte se, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a že přebývá v nás!

Michal Beran
pastor sboru

Co znamená slovo Maranatha?

Slovo pochází z aramejštiny (jde o jazyk, kterým mluvil Pán Ježíš). Pokud je napsáno "MARANA THA", znamená: "Pane, přijď". Ale pokud je ve tvaru "MARAN ATHA", znamená: "Pán přišel".

A jaký to má význam pro náš sbor? Jsme vděční za to, že Pán Ježíš přišel na tento svět, aby pro každého člověka připravil cestu ke smíření s Bohem. A ti, kdo se s ním smířili, volají k Pánu, ať přijde do lidských situací a pomáhá všem, kdo ho prosí.